sunnuntai 22. joulukuuta 2013

Vko 52/2013: Vuoden vaihtuessa

NKM/va/4011


Jokainen joulu rakentuu 

aina edellisten joulujen muistoille. 
Rauhallista joulua 
ja 
onnea alkavaan vuoteen! 
NKM/va/3989toivottaa
Nautelankosken museon väki

NKM/va/3991

keskiviikko 18. joulukuuta 2013

Vko 51/2013: Museo on muuttuvan lietolaiskulttuurin tietopankki

Onks tääl tämmöstäki ollu? –hanke aloitettiin kesäkuussa 2013. Tähän mennessä on dokumentoitu hieman yli sata kiinteistöä, ja hankkeessa tehtävä dokumentointityö jatkuu vuoden 2014 loppuun.

Dokumentoinnissa rakennukset valokuvataan, mitataan ja tarvittaessa piirretään pohjapiirustus.
Rakennuksen omistajaa haastatellaan, jotta kaikki mahdollinen tieto rakennuksen käytöstä ja muutoksista saadaan talteen.
Samalla museon kokoelmiin kerätään vanhoja rakennus- ja pihakulttuuriin liittyviä valokuvia ja arkistoaineistoa,
joko alkuperäisinä tai niiden digitaalisina kopioina. Lahjoitettavat aineistot voidaan lainata museolle digitoitavaksi ja luetteloinnin jälkeen ne palautetaan takaisin omistajalleen.

Kiinteistön omistaja voi tarvittaessa pyytää dokumentoinnin yhteydessä kertyneeseen materiaaliin käyttörajoituksia. Esimerkiksi julkaisurajoitus varmistaa tiedon säilymisen silloinkin, kun lahjoittaja ei halua aineiston olevan heti avoimesti saatavilla. Museoon talletettu tieto on nyt ja sadan vuoden päästä korvaamatonta lähdemateriaalia esimerkiksi historioitsijoille ja sukututkijoille.
Rakennusinventointi ei vaikuta rakennusten käyttöön, mutta inventointitiedoista voi olla rakennuksen omistajalle apua esimerkiksi anottaessa kunnostusavustuksia.

Talvikaudella keskitytään kenttätöissä tehtyjen muistiinpanojen puhtaaksikirjoittamiseen sekä inventointitietojen, valokuvien ja arkistomateriaalin luetteloimiseen museon tietokantaan.


Kaikki tieto niin olemassa olevista kuin jo kadonneista vanhoista rakennuksista on tärkeää. Erityisesti hankkeen tutkija toivoo vinkkejä rakennuksista, jotka lähitulevaisuudessa aiotaan purkaa, jotta ne ehdittäisiin inventoida ennen rakennuksen katoamista.

Lumen painosta romahtamisvaarassa tai muuten tuhoutumassa olevia rakennuksia dokumentoidaan ympärivuotisesti. Dokumentointihankkeen tutkija ja vapaaehtoiset ovat tavoitettavissa ympäri vuoden.


 Nautelankosken museo

Nautelankosken museo vastaan tämän blogi-kirjoituksen tietosisällöstä.
Varsinais-Suomen ELY-keskus on rahoittanut tätä kirjoitusta.