maanantai 21. heinäkuuta 2014

Vko 30/2014: Kulttuuriympäristön muutos näkyy valokuvissa

Valokuvat ovat erinomainen lähde kulttuuriympäristössä tapahtuvien muutoksien tutkimisessa. Menneiden vuosikymmenien ojien halkomat peltokaistaleet ovat muuttuneet yhtenäisiksi peltoaukeiksi piilossa olevine salaojineen, aiemmin hyvinkin avata maisema on täyttynyt puista ja metsänreunukset rakennuksista. Aikaisemmin tien varsilla olevilla laitumilla märehtivät lehmät olivat tuttu näky, nyt karjan vähentyminen näkyy maisemassa laidunniittyjen katoamisena ja pientareiden vesakoitumisena. Katsomalla vanhoja ja uusia valokuvia rinnakkain huomataan, että teitä on levennetty ja oikaistu, uusia asuinalueita sekä liikehuoneistoja rakennettu ja kouluja laajennettu. 
Hevosaikaan ei tarvittu leveitä moottoriteitä. (NKM/va/11400:90.)

Rakennuskanta on modernisoitunut. Vuosikymmenten takaisissa kuvissa näkyviä rakennuksia ei kaikkia ole enää olemassa, ainakaan sellaisenaan. Monet käyttötarkoitusta vaille jääneet ulkorakennukset on purettu tai niitä on remontoitu vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Esimerkiksi makasiinien ovia on voitu suurentaa, jotta isokokoiset puimurit ja traktorit mahtuvat sisään. Muuttuvaa maisemaa ja sen rakennuksia dokumentoidaan valokuvaamalla, silloin tieto tämän päivän kulttuuriympäristöstä saadaan tallennettua myös tulevien sukupolvien käyttöön.
Näkymä Liedon kirkonseudulta vuonna 1915 (NKM/va/10139)


Rakennusinventoinnissa mittaamisen ja piirtämisen lisäksi otetaan valokuvia sekä rakennuksesta että maisemasta. Kertyvää kuva-aineistoa vertaillaan Nautelankosken museon kokoelmien vanhoihin valokuviin, jolloin pystytään tekemään maisema-analyysiä ja tutkimusta maiseman muutoksesta. Vanhoja valokuvia ei siis kannata heittää pois – ne kannattaa tuoda museoon! Nautelankosken museossa kuvat digitoidaan ja liitetään osaksi museon valokuvakokoelmaa. 
Näkymä Liedon keskustasta Kirkkotieltä vuonna 2014. (NKM/va/11243:10120.)

Nautelankosken museon Onks tääl tämmöstäki ollu? - Liedon kulttuuriympäristön dokumentointihanke tallettaa tietoa jatkuvasti muuttuvasta lietolaisesta kulttuuriympäristöstä. Hankkeessa dokumentoidaan pääasiassa ennen vuotta 1950 rakennettuja talous- ja ulkorakennuksia. Nyt tehtävä dokumentointi täydentää aiemmin tehtyjä rakennusinventointeja, jotka keskittyivät asuinrakennuksiin. Hanke rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2007–2013. Rahoitus on haettu Leader-ryhmä Varsin Hyvä ry:n kautta ja hanke toteutetaan Varsinais-Suomen Ely-keskuksen alueella. Dokumentointihankkeen tutkijana työskentelee Helga Lähdemäki.

Nautelankosken museoNautelankosken museo vastaan tämän blogi-kirjoituksen tietosisällöstä.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on rahoittanut tätä kirjoitusta.