lauantai 8. syyskuuta 2012

Viikko 35: Savijokilaakson pyöräretki


Museoviraston koordinoimat Valtakunnalliset arkeologian päivät "Menneisyyden jäljillä" järjestettiin tänä vuonna 15. kerran. Nautelankosken museo osallistui tapahtumaan perinteisellä arkeologian päivän opastetulla pyöräretkellä Liedon muinaisjäännöksille. Retkipäivänä ei sää ollut suosiollinen, mutta sateisesta ilmanalasta huolimatta saapui lähtöpaikalle 8 kiinnostunutta pyöräilijää. Retken kokonaispituus oli noin 12 kilometriä ja kesto noin kolme tuntia.Karttapohja: Museoviraston muinaisjäännösrekisteri
Tänä vuonna retken kohteena oli Aurajoen sivuhaaran Savijoen laakso ja teemana rautakausi. Retken kohteiksi opas Hanna Pyhtilä oli valinnut kuppikallioita, linnavuoren sekä asuinpaikkoja ja kalmistoja. Nämä sijaitsevat Kärpijoen, Viikan, Karvalan, Pettisten ja Raukkalan kylissä.
 Pyöräretken kohteet ovat Savijokilaakson eniten tutkitulla alueella. Suurin osa kohteista on löydetty aikaisintaan 1980-luvun lopulla. Savijoen yläjuoksulta puuttuu tuore inventointi kokonaan.Koko Aurajokilaakson asutus keskittyi jo merovingiajalla (600–700 jKr.) jokivarsiin ja tihentyi rautakauden loppua kohti. Liedossa asutus rautakaudella keskittyi muun muassa Savijokilaaksoon joen varteen. Savijokilaakson maisemassa on tunnistettavissa rautakauden maisema. Pellot ovat vanhoja ja vanhojen tilojen mailla on rautakautisia asuinpaikkalöytöjä. Savijoki, vaikkakin kapeampana, halkoo peltomaisemaa, jossa siellä täällä kasvaa metsäsaarekkeita. Lisäksi savijokilaaksosta voi vielä havaita kalliopaljastumia

Kärpijoki, Myllykylän kuppikalliot

Viikka, linnavuori


Raukkala, Peltokallion kuppikallio
Raukkala, Kyläkallion mahdollinen asuinpaikka
Raukkala, Keisvuoren kuppikallio
Raukkala, Keisvuoren mahdollinen röykkiökalmisto


Tekstin kirjoitti: Tutkija
Nautelankosken museo